Výstavba a údržba telekomunikačních sítí

Druhy činností nabízené firmou Spojmont s.r.o.:

*     vytyčování podzemního vedení komunikační sítě O2
*     zřizování telefonních přípojek
*     přeložky optických a metalických sdělovacích kabelů
*     řezání asfaltu a betonu
*     jádrové vrtání pr. 110 cm
*     zatahování kabelů do kabelovodu
*     kalibrace HDPE trubek pro optické kabely
*     vnitřní slaboproudé rozvody
*     dodávky telefonnich ústředen
*     zajištění přejímek u Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
*     veškeré výkopové práce
*     geodetické zaměřování
*     montáž systémů Intumex