Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

     Právnická osoba      Fyzická osoba
   Výpis z obchodního rejstříku          
   Živnostenský list
   Osvědčení o registraci
   Občanský průkaz / pas
 
   Občanský průkaz
   Libovolný druhý doklad ( pas, řidičský průkaz apod.)    
domů - telekomunikace - půjčovna nářadí - potřebné doklady